Eelerwoude

Opdrachtomschrijving

voor Natuurmonumenten maakt het bedrijf Eelerwoude een offerte voor het opstellen van een inrichtingsplan voor het Elsburger Onland en Kluiveringsbos in Eelderwolde.

In voorbereiding op het op te stellen inrichtingsplan moeten diverse onderzoeken uitgevoerd worden, waaronder een bodem- en waterbodemonderzoek om de hergebruikmogelijkheden van de vrijkomende grond te bepalen.

De exacte ontgravingen is nog niet in beeld, maar het gaat ondermeer om het afplaggen van bovengrond, aanleggen van een natuurvriendelijke oever en graven en dempen van sloten.

Eelerwoude moet het inrichtingsplan opleveren voor 1 augustus en moeten daarin dan ook de resultaten van het (water)bodemonderzoek meenemen.

aan de studenten de taak om eventueel monsternames te verzamelen en analyseren van waterbodem en grondbodem.

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
keuze 1(Vereist)
keuze 2(Vereist)
keuze 3(Vereist)

Fugelhelling

Opdrachtomschrijving

begin: 8 Mei

Situatie: 

Opdracht Fugelhelling is een vrije opdracht. Er is namelijk veel dat aangepakt kan worden. 

Bij de Fugelhelling zijn meerdere vijvers waar vragen over zijn zoals het onderzoeken van de kwaliteit, wateranalyses en natuurlijke zuiveringssystemen. 

Verder zijn er nog andere onderzoeken die gedaan kunnen worden zoals bodemonderzoeken, en er kan gekeken worden naar nieuwe ontwikkelingen voor de Fugelhelling. Bespreek met de opdrachtgever (Hetty Sinnema) wat ze graagst aan willen pakken. 

Vraag: 

Wat voor stoffen zitten er allemaal in het water bij de Fugelhelling. Wanneer het water slecht is aangeven bij de Hetty en tips geven hoe dit verbetert kan worden. Er moet een bodemonderzoek worden gedaan bij de oever om te kijken hoe zuur de bodem is en wat voor planten er allemaal groeien. De Fugelhelling wou ook meer weten over een zuiveringssysteem zoals een helovieten filter, jullie moeten uitzoeken of dit mogelijk is en hoeveel dit gaat kosten. Als er andere mogelijke zuiveringssystemen zijn ook pitchen. 

Het is de bedoeling om eerst een afspraak te maken met Hetty om bij de Fugelhelling af te spreken. Daar kunnen jullie samen het plan van aanpak opstellen. 

Locatie: Fugelhelling Drachten 

Busroute: Bus 114 pakken vanaf Leeuwarden station, uitstappen bij halte Noorderend. Deze trip duurt 1 uur. 

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
keuze 1(Vereist)
keuze 2(Vereist)
keuze 3(Vereist)

Project Compost-O

Opdrachtomschrijving

Op 28 juni gestart

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Rinagro. Dit is een bedrijf dat volop bezig is met de productie en verkoop van een toevoegmiddelen aan drijfmest. Het hoofdkantoor van Rinagro bevindt zich in Piaam. Niet alleen in Nederland is Rinagro bezig met een opmars. Ook internationaal zoals, onder andere Canada, Denemarken, Duitsland en Luxemburg zijn producten te vinden van dit bedrijf.

Rinagro heeft een product ontwikkeld genaamd Compost-O. Compost-O heeft als voordeel dat het belucht, omgezet of vochtig gehouden hoeft te worden en zorgt voor een snellere en betere compostering.
Doelstelling: Rinagro heeft het Milieu Adviesbureau gevraagd om te onderzoeken wat Compost-O doet op een veld waarbij het compost is bij toegevoegd en dit te vergelijken met een veld waarbij geen compost o is behandeld.
Onderzoeksmethode: het onderzoek is uitgevoerd door vier testveldjes uit te zetten. Waarvan veld 1 de nulmeting veld werd. De rest van de veldjes hadden verschillende hoeveelheden compost. Op deze manier konden de verschillen tussen de veldjes uitgezocht worden. Met literatuuronderzoek is onderzocht wat compost-O met het bodemleven doet en met het aantal weidevogels. In fase 2 wordt het onderzoek onderbouwd met fieldresearch. Er worden namelijk grondmonsters genomen van de vier veldjes en daarbij de chemische en fysische eigenschappen uitgezocht.
In Fase 2 worden de volgende parameters getest op regenwormen. De chemische parameters waarop getest gaat worden zijn Kalium, Fosfaat, Nitraat en Stikstof. Bij de fysische parameters wordt onderzoek gedaan naar vochtgehalte, temperatuur, ph waarde en bodemsoort. Dit onderzoek is nog bezig.
Resultaat: De conclusie is een groot verschil is geconstanteerd tussen de nulmeting en veld 4.
Dit geeft aan Compost O werkelijk snel helpt bij het bevorderen van het bodemleven. De afbeelding toont aan de lengte van de wortels bij gebruik van Compost O.

Op 14 oktober Fase 1 afgerond

Leerlingen: Wouter Zoer, Anton Fopma, Alex Lmasekhevbo, Allard Groen, en Melissa de Bruin

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
keuze 1(Vereist)
keuze 2(Vereist)
keuze 3(Vereist)