Concorp

Opdrachtomschrijving

Op 6 Februari gestart

Concorp Jirnsum B.V. is een productielocatie van zoetwaren in Jirnsum en is onderdeel van Concorp B.V. Naast een productielocatie in Jirnsum heeft het bedrijf ook een locatie in Waddinxveen, waar ook het hoofdkantoor huist. Concorp Jirnsum is vooral bekend door het produceren van Autodrop en Oldtimers: bekende A-merken in het snoep schap van veel supermarkten en tankstations. 

Concorp heeft vijf kernwaarden, waarvan ‘Werelds’ er een is. Als Concorp zijnde willen wij de wereld goed achterlaten voor de volgende generaties. Dit betekent dat Concorp de eigen footprint wil minimaliseren, daarbij heeft Concorp als doelstelling om restafval zoveel mogelijk te reduceren.

Concorp Jirnsum scheidt haar afval in verschillende stromen, waarbij diervoeder (productuitval) en restafval de grootste stromen zijn. In totaal werd in 2021 250.000 kilo diervoeder en 50.000 kilo restafval afgevoerd. Wanneer gekeken wordt naar de ladder van Moerman (zie de afbeelding hiernaast) is diervoeder een reststroom die vrij hoog op de ladder staat en valt restafval (verbranding) onder een de laagste treden. Hoe hoger een reststroom op de ladder staat, des te beter dit voor het milieu is.

onderzoeksvraag: De opdrachtgever zou graag advies willen hebben hoe Concrop het restafval van de productielocatie zoveel mogelijk kan reduceren, waarbij gekeken moet worden naar de ladder van Moerman (dus voorkomen van afval heeft de voorkeur). Daarnaast kan gekeken worden of er in het restafval nog andere stromen zitten die niet als restafval afgevoerd hoeven worden. 

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
keuze 1(Vereist)
keuze 2(Vereist)
keuze 3(Vereist)

Project Nachtvlinders + Rewilding

Opdrachtomschrijving

Nachtvlinders begindatum: 8 Mei

Bij het project Vlinders moeten er nachtvlinders worden geteld rondom Dokkum en Stiens op drie verschillende percelen van boeren. Dit bijhouden is erg belangrijk, omdat ook nachtvlinders worden gezien als de indicatoren van de leefomgeving.

Methode van aanpak: Voor het onderzoek is het nodig om de nachtvlinders te vangen, om zo te kunnen zien hoeveel vlinders er leven. Deze vlinders worden dan door een led lamp in emmers gelokt. Nadat de vlinders zich bevinden in de emmer komen ze er lastiger uit door de speciale trechter. In de vroege ochtend worden om de twee weken de emmers met vlinders doorzocht. De emmers worden een dag van tevoren neergezet door de boeren, behalve als het regent. Na de telling worden de gegevens van de nachtvlinders op de vlindermeetnet van Vlinderstichting ingevuld. De organisatie zoekt zelf uit wat voor soort vlinder het was.

Rewilding begindatum: 8 Mei

Rewilding gaat om het stukje land tussen de school en de Potmarge. hier laat de school de natuur zijn gang gaan. Dit gebied moet door de tijd heen in de gaten gehouden worden en onderzocht worden: wat groeit er, hoe komt het dat dit groeit, wat zijn de abiotische en biotische omstandigheden van het gebied. Belangrijk: Hiervan is de opdrachtgever niet Waadrane maar de docenten.

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
keuze 1(Vereist)
keuze 2(Vereist)
keuze 3(Vereist)