Eelerwoude

Opdrachtomschrijving

voor Natuurmonumenten maakt het bedrijf Eelerwoude een offerte voor het opstellen van een inrichtingsplan voor het Elsburger Onland en Kluiveringsbos in Eelderwolde.

In voorbereiding op het op te stellen inrichtingsplan moeten diverse onderzoeken uitgevoerd worden, waaronder een bodem- en waterbodemonderzoek om de hergebruikmogelijkheden van de vrijkomende grond te bepalen.

De exacte ontgravingen is nog niet in beeld, maar het gaat ondermeer om het afplaggen van bovengrond, aanleggen van een natuurvriendelijke oever en graven en dempen van sloten.

Eelerwoude moet het inrichtingsplan opleveren voor 1 augustus en moeten daarin dan ook de resultaten van het (water)bodemonderzoek meenemen.

aan de studenten de taak om eventueel monsternames te verzamelen en analyseren van waterbodem en grondbodem.

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
keuze 1(Vereist)
keuze 2(Vereist)
keuze 3(Vereist)