Bedrijven

Zonder winstoogmerk

Het Milieu Adviesbureau wordt gerund door studenten. De grootste drijfveer van de studenten is hun eigen ontwikkeling en niet het maken van winst op het gebied van geld. Natuurlijk willen wij wel winst halen op het gebied van kennis. Dit doen de studenten mede door onderzoeken uit te voeren en hun bevindingen en advies terug te koppelen naar de opdrachtgever.

Hiervoor ligt voor het bedrijven een grote winst te behalen.
Doordat studenten werken in het Milieu Adviesbureau, wordt de afstand tussen de opleiding en het werkveld kleiner. Waardoor studenten optimaal profiteren van hun opleiding en als goede toekomstige werknemers voor uw bedrijf. Daarnaast is het ook een goed middel om zo stagiaires te werven voor uw bedrijf en een goed beeld te krijgen van de kennis/vaardigheden van de studenten. 

 

Kennis delen

Studenten hebben vaak nog geen werkervaring in het vakgebied en hebben daardoor een open blik op projecten en kan dat leiden tot nieuwe ideeën. Ook zijn studenten vaak op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, dit kan een grote toevoeging zijn voor uw bedrijf.

Door een wisselwerking tussen bedrijven en studenten profiteren beide partijen om zo optimaal mogelijk samen te werken en tot een goed resultaat te komen.