Project Compost-O

Opdrachtomschrijving

Op 28 juni gestart

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Rinagro. Dit is een bedrijf dat volop bezig is met de productie en verkoop van een toevoegmiddelen aan drijfmest. Het hoofdkantoor van Rinagro bevindt zich in Piaam. Niet alleen in Nederland is Rinagro bezig met een opmars. Ook internationaal zoals, onder andere Canada, Denemarken, Duitsland en Luxemburg zijn producten te vinden van dit bedrijf.

Rinagro heeft een product ontwikkeld genaamd Compost-O. Compost-O heeft als voordeel dat het belucht, omgezet of vochtig gehouden hoeft te worden en zorgt voor een snellere en betere compostering.
Doelstelling: Rinagro heeft het Milieu Adviesbureau gevraagd om te onderzoeken wat Compost-O doet op een veld waarbij het compost is bij toegevoegd en dit te vergelijken met een veld waarbij geen compost o is behandeld.
Onderzoeksmethode: het onderzoek is uitgevoerd door vier testveldjes uit te zetten. Waarvan veld 1 de nulmeting veld werd. De rest van de veldjes hadden verschillende hoeveelheden compost. Op deze manier konden de verschillen tussen de veldjes uitgezocht worden. Met literatuuronderzoek is onderzocht wat compost-O met het bodemleven doet en met het aantal weidevogels. In fase 2 wordt het onderzoek onderbouwd met fieldresearch. Er worden namelijk grondmonsters genomen van de vier veldjes en daarbij de chemische en fysische eigenschappen uitgezocht.
In Fase 2 worden de volgende parameters getest op regenwormen. De chemische parameters waarop getest gaat worden zijn Kalium, Fosfaat, Nitraat en Stikstof. Bij de fysische parameters wordt onderzoek gedaan naar vochtgehalte, temperatuur, ph waarde en bodemsoort. Dit onderzoek is nog bezig.
Resultaat: De conclusie is een groot verschil is geconstanteerd tussen de nulmeting en veld 4.
Dit geeft aan Compost O werkelijk snel helpt bij het bevorderen van het bodemleven. De afbeelding toont aan de lengte van de wortels bij gebruik van Compost O.

Op 14 oktober Fase 1 afgerond

Leerlingen: Wouter Zoer, Anton Fopma, Alex Lmasekhevbo, Allard Groen, en Melissa de Bruin

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
keuze 1(Vereist)
keuze 2(Vereist)
keuze 3(Vereist)